KUYU RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ŞAHISLAR İÇİN

 • Tapu (sondaj yapılması düşünülen arazinin tapu fotokopisi ve Tapu İl yada İlçe Müdürlüklerinden onaylanmış başvuru tarihinden itibaren önce son 1 ay içerisinde alınmış Taşınmaza Ait Tapu Kaydı. Bazı bölge müdürlükleri yalnızca tapunun aslını istemekte bazıları da yine başvuru tarihinden itibaren son 1 ay içerisinde alınmış tapu üzerinde aslı gibidir kaşesi istemektedir.)
 • Arsa sahibine ait kimlik fotokopisi
 • Eğer arsa hisseli ise dieğr hissedarlardan alınmış muvaffakatname
 • Su ihtiyaç belgesi (Tarım İl yada İlçe Müdürlüklerinden ve Ticaret ve Sanayi Odalarından alınmaktadır.)
 • Bazı özel durumdaki araziler için gerekli kurumlardan alınacak izin yazıları
 • Ruhsat tapuda ismi geçen hissedarların tamamı adına çıkartılacak ise hissedarların kimlik fotokopileri
 • Tarımsal sulama yapılacaksa çiftçi kayıt belgesi

KUYU RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞLETMELER İÇİN

 • İmza sirküsü (noter onaylı)
 • Tapu (sondaj yapılması düşünülen arazinin tapu fotokopisi ve Tapu İl yada İlçe Müdürlüklerinden onaylanmış başvuru tarihinden önce son 1 ay içerisinde alınmış Taşınmaza Ait Tapu Kaydı. Bazı bölge müdürlükleri yalnızca tapunun aslını istemekte bazıları da yine başvuru tarihinden itibaren son 1 ay içerisinde alınmış tapu üzerinde aslı gibidir kaşesi istemektedir.)
 • İmza atmaya yetkili 1. ve 2. kişilerin yetki belgeleri
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Su ihtiyaç belgesi (Tarım İl yada İlçe Müdürlüklerinden ve Ticaret ve Sanayi Odalarından alınmaktadır.)

KUYU RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SİTE VE KOOPERATİFLER İÇİN

 • İmza sirküsü (noter onaylı)
 • İmza atmaya yetkili 1. ve 2. kişilerin yetki belgeleri
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Su ihtiyaç belgesi (Tarım İl yada İlçe Müdürlüklerinden ve Ticaret ve Sanayi Odalarından alınmaktadır.)
 • Karar defteri
 • Vergi Dairesi adres kaydı

Kuyu ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri bazında değişkenlik gösterebilmektedir. Yukarıda genel olarak sınıflandırılan kuyu ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler için, bu kategorilerin dışında istisna ek belge, döküman, yazışma, izin vb durumlar gerekebilmektedir.

Kuyu ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler DSİ tarafından yetkilendirilmiş bir Jeoloj Mühendisi tarafından isteneceği için önce Jeoloj Mühendisi ile irtibata geçilmesi önerilir.

‪+90 545 288 25 25‬